Sözlükte "kahraman" ne demek?

1. Savaşta ya da tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit.
2. Bir olayda önemli yeri olan kimse.
3. Roman, öykü, tiyatro ve benzeri yazın türlerinde en önemli kişi, başkişikahraman

Cümle içinde kullanımı

Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor.
- A. Ş. Hisar

Kahraman kelimesinin ingilizcesi

adj. heroic, brave, stouthearted, stout, doughty
n. hero, character
Köken: Farsça

--Reklam--